SERVİSLER / LEASING

Troy, müşterilerinin altın ve gümüş ihtiyaçlarını karşılamaları için mal 
bedeli karşılığı belli teminatlar almak suretiyle: uzlaşılan vadelerde
tekrar altın ve/veya gümüşü, yada uzlaşılan London Fix ile bedelini
almak suretiyle kiralama (LEASE) yöntemiyle alım - satımı
yapmaktadır.