POLİTİKALARIMIZ / KARA PARA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI

Kara Para ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Politikamız

Bağımsız Güvence Raporu 2022

Bağımsız Güvence Raporu 2021

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Türkiye Mevzuatı;

Türkiye’ de yürürlükte olan kanunlara göre suçtan elde edilen gelirin finansal sistem kullanılarak aklanmaya çalışılması suç olarak kabul edilmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mücadele stratejisinin belirlenmesi, uygulanacak politikalar ve mevzuatın oluşturulması görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda uyulması gereken temel ilkeler, yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali sonucundaki cezalar aşağıda sayılan kanun, yönetmelik ve tebliğler ile belirlenmiştir;

 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında kanun
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
 • Aklama Suçu İncelemesi Hakkındaki Yönetmelik
 • Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
 • 5 no’lu Masak Genel Tebliği
 • 6 no’lu Masak Genel Tebliği
 • 7 no’lu Masak Genel Tebliği
 • 8 no’lu Masak Genel Tebliği
 • 9 no’lu Masak Genel Tebliği 
​Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş.’nin Politikası, yerleşik olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamındaki ulusal mevzuatının yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve düzenleyiciler tarafından belirlenen ve yayınlanan tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda dikkate alınmış olan uluslararası belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 • FATF’ın 40+9 Tavsiyeleri
 • OECD Tedarik Zinciri Politikası
 • BM Konseyi Kararları
 • Avrupa Birliği Kararları
 • Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi