SERVİSLER / SWAP

Troy, müşterilerinin altın ve gümüş ihtiyaçlarını karşılamaları için mal 
bedeli karşılığı belli teminatlar almak sureti ile uzlaşılan vadelerde
tekrar altın ve/veya gümüşü yada uzlaşılan London Fix ile bedelini,
almak suretiyle ödünç (SWAP) alım - satımı yapmaktadır.